Paste your Google Webmaster Tools verification code here

KOFEIN POVEĆAVA ENERGIJU ZA TRENING

 

Mnogi bodibilderi uzimaju kofein u pilulama ili energetskim pićima pre tre­ninga, zato što veruju da im daje ener­giju i poboljšava performanse. Naučnici sa Univerziteta Coventry u Britaniji preporučuju uzimanje kofeina kao supstance koja poboljš ava performansetokom treninga sa tegovima. Sportisti koji su uzimali 200mg kofeina sat vre­mena pre treninga postigli su veći broj ponavijanja i podigli su veće težine na testu maksimalnog benčpresa.Takođe, imali su slabiji osećaj umora i veći polet od onih koji su dobili placebo (lažni kofein). Kofein poboljšava kvalitet tre­ninga i predstavija dobar suplement za bodibildere koji se uzima pre treninga.

(Journal Strength and Condmoning Research, 25: 178-185, 2011)

IZVOR :MUSCULAR DEVELOPMENT SRBIJA – jun, jul, avgust 2011

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Studije, Suplementi, Tekstoteka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *