Paste your Google Webmaster Tools verification code here

LEUCIN I BCAA STRUKTUIRANI PEPTIDI

Struktuirani peptidi se apsorbuju brže, iskorišćavaju bolje i omogućavaju 250% veći mišićni rast u poređenju sa slobodnim amino kiselinama.

Leucin i BCAA struktuirani peptidi se proizvode iz peptidno unapređenog izolata proteina surutke, primenom procesa koji se sastoji iz tri koraka:

 1. Whey-protein izolat je hidrolizovan u veoma sitne peptidne oblike koristeći kombinaciju selektivnih enzima (aminopeptidaze i proteaze) kako bi se razbile ciljane leucinske i BCAA peptidne veze.
 2. Posle toga, sitne peptidne formacije se ekstrahuju iz hidrolizovanog whey-a prenoseći mešavinu kroz seriju filtera, završavajući se nanofiltracijom.
 3. Zatim, nano-mešavina prolazi kroz završnu reakcionu fazu da se dalje unapredi ukupni sadržaj leucina i BCAA.

Krajnji rezultat je visoko obrađena mešavina leucina i BCAA di- i tri-peptida, koja snabdeva telo najboljim efektima suplementacije leucinom/BCAA.

Di- i Tri-peptidna nauka
 •  Za razliku od regularnih (slobodnih) amino kiselina, iskoristljivost di- i tri-peptida se postiže kroz veoma specifičan, intestinalni transporter visokog kapaciteta (PEPT-1), koji može da dovede do većeg i bržeg povećanja nivoa ovih krucijalnih anaboličnih signala u krvi.

Nauka o leucinu
 • Većina anaboličkih efekata proteina su u stvari rezultat samo jedne amino kiseline – leucina. Samo malo povećanje u svim ostalim esencijalnim amino kiselinama je potrebno da leucin pokrene (i održi)  povećanje proteinske sinteze mišića.
 •  Leucin je amino kiselinski “okidač” uz pomoć koga skeletni mišići nagomilavaju protein. Tačnije, efekti leucina na mišićni rast nastaju usled niza ćelijskih reakcija uključujući aktivaciju sisarskog cilja rapamicina (mTOR), regulaciju aktivnosti ribozomske protein-S6-kinaze(S6K1), pojačanje eukariotskog inicijativnog faktor-4E vezujućeg proteina(eIF4E.BP1) fosforilacije i povezivanje eukariotskog inicijativnog faktor(eIF)4E-a sa eIFG4G. Ovi efekti su uočeni kako in vitro, tako i kod ljudi.
 • Procene dijetetskih potreba za leucinom se kreću od 1g do 12g dnevno. Količina leucina potrebna da optimizira performanse i mišićni rast je nepoznata,ali skorašnje studije kod ljudi pokazuju na plato efekat (bar što se tiče sinteze mišićnih proteina) koji se javlja na oko 3.5g po obroku.
 • Kako starimo, mišići postaju manje osetljivi na anabolički efekat insulina, proteina i amino kiselina (uključujući i leucin). Kao rezultat, unos nutrienata u toku treninga postaje još važniji u cilju maksimiziranja ukupnog zdravstvenog stanja i učinkovitosti.
 • Oksidacija leucina u mišiću se može smanjiti unošenjem visoko kvalitetnog ugljenog hidrata (zajedno sa leucinom), efekat koji bi u teoriji trebao da poveća anabolički signal za mišićni rast.
 • Iako samo teoretski u ovom momentu, može se ispostaviti da ključni leucinski di- i tri-peptidi pružaju izuzetne pogodnosti za mišićni rast.
Nauka o BCAA
 • Amino kiseline razgranatog lanca (BCAA) se sastoje od esencijalnih amino kiselina leucina, izoleucina i valina.
 • BCAA čine otprilike 35% esencijalnih amino kiselina u mišiću.
 • Za razliku od većine esencijalnih amino kiselina koje se metaboliziraju u jetri, BCAA su jedinstvene jer se primarno metaboliziraju u skeletnom mišiću. Ova činjenica takođe objašnjava zašto se BCAA daju pacijentima sa bolesnom jetrom, kako bi održali mišićnu masu. BCAA se koriste i kod bolesti tardivne diskinezije, amitrofične laterlane skleroze(ALS), hepatične encefalopatije i fenilketonurije.
 • Brojna istraživanja su pokazala anti-katabolički efekat administracije BCAA (u slobodnoj formi), kao što je smanjena razgradnje proteina u mišiću u kliničkim uslovima razgradnje (kao što su izgladnelost, post-operativni period, opekotine, bolesti jetre itd.)
 • Za BCAA se smatra da se ponašaju kao metaboličko gorivo za vreme vežbanja, posebno za vreme intenzivne ili produžene fizičke aktivnosti. Ovaj efekat “čuva” mišićni glikogen za vreme treninga, barem kada se BCAA unose pre vežbanja.
 • BCAA takođe doniraju azot (kroz transaminaciju) neesencijalnim amino kiselinama. Ovaj fenomen objašnjava zašto sve amino kiseline nisu neophodne za stimulaciju sinteze proteina.
 • Zagovornici suplementacije BCAA smatraju da BCAA mogu da ublaže povećanje serotonina, smanjujući  na taj način uočen napor i mentalni zamor za vreme produžene vežbe, a evo i zašto:

BCAA doprinose sintezi neurotransmitera. Stoga bi suplementacija sa BCAA za vreme produžene aktivnosti, teoretski, mogla povećati mentalni napor potreban da se održe (ili povećaju) više performanse. Ovaj zaključak je zasnovan na dobro poznatoj “Hipotezi centralnog zamora”, koja smatra da produženo vežbanje smanjuje BCAA i povećava masne kiseline u krvotoku, što dovodi do povećanih nivoa triptofana. A triptofan je amino-kiselinski prekursor serotonina, neurotransmitera koji izaziva osećaj pospanosti i (kada ga ima previše) depresiju.

 • Nekoliko novijih studija je pokazalo da su muškarci i žene koji su unosili oko 10-15g BCAA dnevno (sačinjenih od 5-7g leucina, 3-4g izoleucina i 3-4g valina) tokom najmanje četiri nedelje, povećali svoju čistu mišićnu masu više nego kontrolni subjekti. Ovaj efekat je izgleda rezultat povećane sinteze proteina , do koje dolazi tokom perioda oporavka kojem je prethodio trening sa opterećenjem, a pod uticajem BCAA.
 • Još jedan interesantan aspekt BCAA koji je tek nedavno istražen je mogući efekat na gubitak masti. Za vreme režima ishrane sa umerenim unosom proteina (1,5g/kg dnevno) i nižim unosom ugljenih hidrata (100-200g dnevno), povećan unos BCAA bi trebao da ima pozitivan efekat na sintezu mišićnih proteina, signaliranje insulinu i uštedu glukoze usled stimulacije ciklusa glukoza-alanina. Ovo može da dovede do većeg gubitka masti i boljeg očuvanja čiste mase u poređenju sa ishranom sa jednakim brojem kalorija, a većim unosom ugljenih hidrata.

Leucine References

Norton LE and Layman DK. Leucine regulates translation initiation of protein synthesis in skeletal muscle after exercise. J Nutr. 2006; 136(2):533S-537S.

Frexes-Steed M, Lacy DB, Collins J & Abumrad NN (1992). Role of leucine and other amino acids in regulating protein metabolism in vivo. Am J Physiol 262, E925–E935.

Katsanos CS, Kobayashi H, Sheffield-Moore M, Aarsland A & Wolfe RR (2005). Aging is associated with diminished accretion of muscle proteins after the ingestion of a small bolus of essential amino acids. Am J Clin Nutr 82, 1065–1073.

Rieu I, Balage M, Sornet C, Giraudet C, Pujos E, Grizard J, Mosoni L, Dardevet D. Leucine supplementation improves muscle protein synthesis in elderly men independently of hyperaminoacidaemia. J Physiol. 2006 Aug 15;575(Pt 1):305-15.

Tipton KD, Ferrando AA, Phillips SM, Doyle Jr, Wolfe RR. Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids. Am J Physiol. 1999 Apr;276(4 Pt 1):E628-34.

BCAA References

Blomstrand E, Ek S, Newsholme EA. Influence of ingesting a solution of branched chain amino acids on plasma and muscle concentrations of amino acids during prolonged submaximal exercise. Nutrition 1996;12:485-490.

Blomstrand E, Hassmen P, Ek S, et al. Influence of ingesting a solution of branched chain amino acids on perceived exertion during exercise. Acta Physiol Scand. 1997;159:41-49.

Blomstrand E, Hassmen P., et al. Administration of branched chain amino acids during sustained exercise-effects on performance and plasma concentration of some amino acids. Eur J Appl Physiol 1991;63:83-88.

Blomstrand E, Saltin B. BCAA intake affects protein metabolism in muscle after but not during exercise in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2001 Aug;281(2):E365-74.

Candeloro N, Bertini I, Melchiorro G, DeLorenzo A. Effects of prolonged administration of branched chain amino acids on body composition and physical fitness. Minerva Endocrinol 1995;20(4):217-223.

Layman DK, Baum JI. Dietary protein impact on glycemic control during weight loss. J Nutr. 2004 Apr;134(4):968S-73S.

Madsen K, Maclean DA. Et al. Effects of glucose, glucose plus branched chain amino acids, or placebo on bike performance over 100 km. J Appl Physiol. 1996;81:2644-2650.

Mourier A, Bigard AX, deKerviler E, et al. Combined effects of caloric restriction and branched chain amino acid supplementation on body composition and selected performance parameters in elite wrestlers. Int J Sports Med. 1997;18:47-55.

Shimomura Y, Murakami T, Nakai N, Nagasaki M, Harris RA. Exercise promotes BCAA catabolism: effects of BCAA supplementation on skeletal muscle during exercise. J Nutr. 2004 Jun;134(6 Suppl):1583S-1587S.

Preuzeto sa: www.t-nation.com
Preveo: M.L. za EXYU FITNESS

Tags: , , , , , ,

Category: Suplementi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *