VITAMIN D POVEĆAVA NIVOE TESTOSTERONA I RAST MIŠIĆA

Unosite vitamin D kako biste povećali nivoe testosterona, postigli bolju telesnu kompoziciju i poboljšali zdravlje uopšte. Nova studija objavljena u European Journal of Endocrinology govori u prilog tome da treba da održavamo nivo vitamina D iznad propisane vrednosti. Ova studija je posebno aktuelna kada ulazimo u najmračnije doba koje je zadesilo severnu hemisferu u kome nivo vitamina D u krvi nastavlja da opada usled smanjene izloženosti sunčevoj svetlosti.

Dve nove studije takođe naglašavaju značaj vitamina D za mišićnu masu. Nemački naučnici su otkrili da muškarci koji imaju više nivoe vitamina D imaju i znatno više nivoe testosterona i niže nivoe seksualnog hormon-vezujućeg globulina u odnosu na one sa niskim nivoima vitamina D u krvi. Niži nivoi SHBG (seksualnog hormon-vezujućeg globulina) znače da je više testosterona slobodno da uđe u mišiće i poveća mišićni rast.

Ove nove studije su testirale količine vitamina D i nivoe hormona kod 3051 Evropljana uzrasta od 40 do 79 godina. Istraživači su otkrili da muškarci sa deficitom u vitaminu D (ispod 50 nmol/l ili 20 ng/ml) imaju značajno niži nivo slobodnog testosterona i više nivoe estradiola i lutenizirajućeg hormona, što sve zajedno ukazuje na hipogonadizam i smanjenu reproduktivnu moć. Neophodno je postići adekvatne nivoe vitamina D kako bi se osiguralo optimalno lučenje hormona zbog toga što postoje receptori za vitamin D u hipotalamusu i hipofizi – obe ove žlezde luče hormone i učestvuju u metabolizmu i sexualnom nagonu – a muškarci imaju ove receptore i u testisima.

Kao dodatak niskim nivoima  testosterona, muškarci sa deficitom u vitaminu D ili nivoima ispod optimalnih (što je otprilike od 50 do 75 nmol/l ili 10 do 29.9 ng/ml) imaju veći BMI (indeks telesne mase), manje su fizički aktivni, imaju slabiju fizičku spremnost i veću sklonost depresiji. Takođe imaju veću sklonost da obole od kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa – bolesti koju su prethodna istraživanja direktno povezala sa niskim nivoima testosterona kod muškaraca. Sa druge strane, muškarci sa visokim nivoima vitamina D imaju i visoke nivoe testosterona, bolju telesnu kompoziciju i bolje zdravlje uopšte.

Kako biste se osigurali da vam je nivo vitamina D normalan, kao i nivo Vašeg testosterona i mišićna masa, uzimajte  2,000-5,000 IU vitamina D dnevno uz obroke.

Preuzeto sa:  www.musclespro.com
Prevela i prilagodila: I.K. za EXYU FITNESS

Tags: , , , ,

Category: Studije, Suplementi, Tekstoteka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hit the monkey!

CuteCaptcha