Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag: holecek

Relacija izmedju glutamina, aminokiselina ..

Relacija izmedju glutamina, aminokiselina ..

Aminokiseline razgranatog lanca ( BCAA,-valin, izoleucin i leucin ) su glavni izvori azota za sintezu glutamina i alanina u mišiću.
Sinteza glutamina, alanina i BCAA se aktivira i koristi u kritičnim stanjima kao sto su sepsa, rak ili trauma.

Continue Reading

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca – praktična važnost njihovih metaboličkih odnosa

Aminokiseline razgranatog lanca ( BCAA, valin, leucin, izoleucin ) predstavljaju važne prekursore u sintezi glutamina i alanina u skeletnim mišićima.

Continue Reading