Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag: kih

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca – praktična važnost njihovih metaboličkih odnosa

Aminokiseline razgranatog lanca ( BCAA, valin, leucin, izoleucin ) predstavljaju važne prekursore u sintezi glutamina i alanina u skeletnim mišićima.

Continue Reading