Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag: leucin

LEUCIN I BCAA STRUKTUIRANI PEPTIDI

LEUCIN I BCAA STRUKTUIRANI PEPTIDI

Za razliku od većine esencijalnih amino kiselina koji se metaboliziraju u jetru, BCAA su jedinstvene jer se primarno metaboliziraju u skeletnom mišiću.

Continue Reading

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca

Glutamin i aminokiseline razgranatog lanca – praktična važnost njihovih metaboličkih odnosa

Aminokiseline razgranatog lanca ( BCAA, valin, leucin, izoleucin ) predstavljaju važne prekursore u sintezi glutamina i alanina u skeletnim mišićima.

Continue Reading