Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Efekat suplementacije proteina i aminokiselina na performanse i trening

Efekat suplementacije proteina i aminokiselina na performanse i trening adaptaciju tokom deset nedelja treninga sa opterećenjem

Cilj ove studije je da ispita efekat suplementacije whey proteina na telesnu kompoziciju, muskularnu snagu, muskularnu izdržljivost  i  anaerobni kapacitet tokom 10 nedelja treninga sa opterećenjem.

Trideset i šest muškaraca koji su već bili u  treningu sa opterećenjem ( 31.0+/-8.0 godina, 179.1+/-8.0 cm, 84.0+/- 12.9 kg, 17.8+/- 6.6 % ) su pratili program treninga 4 dana nedeljno sa vežbama podeljenim za svaki deo tela tokom 10 nedelja.

Nasumice su dodeljene tri grupe suplementacije pre početka programa vežbanja , svim subjektima – 48 gr dnevno ( g.d. ( -1)) placebo ugljenih hidrata ( P ), 40 g.d. ( – 1 ) whey proteina + 8g.d. ( – 1 ) kazeina ( WC ) , ili 40 g.d. ( – 1 ) whey proteina +3 g.d. ( – 1 ) aminokiselina razgranatog lanca + 5 g.d. ( – 1 ) L – glutamina ( WBG ).

U 0.-oj, 5.—oj i 10.- oj nedelji, kod subjekata su testirani uzorci krvi, telesna masa, kompozicija tela koristeći dvostruko – energetsku apsorpciometriju X zraka ( DEXA ) , 1-o maksimalno ponavljanje ( 1RM ) bench i leg press –a, 80% 1RM maksimalnih ponavljanja do otkaza, bench press –a i leg press –a , i 30 sekundi testiranja Wingate anaerobnog kapaciteta.

Nisu primećene bilo kakve promene ( p>0.05 ) kod svih grupa u prilivu energije, volumenu treninga, parametrima krvi i anaerobnom kapacitetu.

WC je pokazao najveca povišenja u DEXA cistoj masi ( P = 0.0+/-0.9, WC = 1.9+/-0.6 , WBG = 0.1+/-0.3 kg, p<0.05 ) i DEXA masi bez masti ( P= 0.1+/-1.0, WC = 1.8+/- 0.6, WBG = 0.1+/-0.2 kg, p<0.05 ).

Značajna povećanja u 1RM bench press –u  i leg press –u su ispitivana u svim grupama nakon 10 nedelja.
U ovoj studiji, kombinovanje whey proteina i kazein proteina je dovelo do najvećeg porasta u masi bez masti, nakon 10 nedelja teškog treninga.

Sportisti, treneri i nutricionisti mogu koristiti ova saznanja kako bi povećali cistu masu, bez masti i kako bi poboljšali kompoziciju tela tokom treninga sa opterećenjem.

PMID: 16937979 [PubMed – indexed for MEDLINE]  Kerksick CM, Rasmussen CJ, Lancaster SL, Magu B,  Smith P, Melton C, Greenwood M, Almada AL, Earnest CP, Kreider RB

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Studije, Tekstoteka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *