Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Relacija izmedju glutamina, aminokiselina ..

Aminokiseline razgranatog lanca ( BCAA,-valin, izoleucin i leucin ) su glavni izvori azota za sintezu glutamina i alanina u mišiću.
Sinteza glutamina, alanina i BCAA se aktivira i koristi u kritičnim stanjima kao sto su sepsa, rak ili trauma.
Upotreba glutamina često premašuje sopstvenu sintezu, rezultujući nedostatkom glutamina u plazmi i tkivu .

U kritičnim stanjima ( oboljenja ) , resinteza BCAA od keto kiselina razgranatog lanca je aktivna, delom i u jetrenom tkivu.
Oslobodjena BCAA u krvotoku se može koristiti  za sintezu proteina ili sintezu alanina i glutamina.

Infuzija glutamina i / ili alanina ima inhibitorni efekat na razlaganje telesnih proteina i smanjenje BCAA katabolizma u postabsorptivnoj kontroli, endotoksemiji i kod ozračenih miševa .
Smanjeno razlaganje proteina je posmatrano kada je sinteza glutamina aktivirana od strane infuzije amonijaka.

U zaključku, poželjni efekti snabdevanja BCAA mogu biti objašnjeni njihovom ulogom u sintezi glutamina i neki pozitivni efekti egzogenog snabdevanja glutamina mogu se objasniti njegovim uticajem na metabolizam BCAA.

PMID: 11844643 [PubMed – indexed for MEDLINE] – Holecek M

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Studije, Tekstoteka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *