Paste your Google Webmaster Tools verification code here

SAVET DANA 26.12.2011- POŠTUJTE PONAVLJANJE!

Ponavljanje je kruna svih parametara opterećenja. Svi parametri opterećenja su funkcija broja ponavljanja koje nameravate da izvedete. To dalje diktira pauze i broj setova koje ćete izvesti. Jednom kada izaberete broj ponavljanja, to ograničava vežbu koju možete da radite. Na primer, power clean ne bi trebalo da se izvodi sa velikim brojem ponavljanja jer zahteva visoku koordinaciju.

Autor: Charles Poliquin – Respect the rep
Preuzeto sa: www.t-nation.com
Prevela i prilagodila: I.K. za EXYU FITNESS

Tags: , , ,

Category: Tip dana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *