Paste your Google Webmaster Tools verification code here

SAVET DANA 22.2.2012 – KOLIKO PONAVLJANJA I KOLIKO ŽESTOKO

Koji broj ponavljanja i koje težine su u korelaciji. Broj ponavljanja će zavisiti od težine i od vaših ciljeva. Ako vam je cilj da poradite na tonusu mišića, koristićete manje težine i veći broj ponavljanja, ali ako vam je cilj da povećate mišićnu masu, onda ćete raditi sa većim težinama i manjim brojem ponavljanja. Odgovarajuća težina bi bila ona koja je na početku seta dovoljno lagana, ali postaje pravi izazov prilikom poslednjih ponavljanja. Primera radi, ja koristim bučice od 10lbs (prim.prev. oko 4,5kg) i mogu da izvedem bez teškoće 10 do 15 ponavljanja potisaka za ramena. Stoga sam odlučio da koristim bučice od 15lbs (prim.prev. oko 7kg), ali tako mogu da uradim jedva 5 ponavljanja u zadovoljavajućoj formi. Kao zaključak se nameće da mi je bolje da radim sa bučicama od 10lbs u opsegu od 10 do 20 ponavljanja, ali tako da su poslednja ponavljanja pravi izazov. Kada 20 ponavljanja sa bučicom od 10lbs postanu dovoljno laka za izvesti, tada ću povećati težinu na 15lbs, početi sa 8 ponavljanja po setu i držati ovu težinu sve do 20 ponavljanja pre ponovnog dizanja kilaže.


Autor: Aris Akavan
Preuzeto sa: www.labrada.com
Prevela i prilagodila: I.K. za EXYU FITNESS

Tags: , , , ,

Category: Tip dana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *