Kazein protein

Micelarni kazein (MC)

MC se obično dobija razdvajanjem kazeina iz mleka od laktoze, masti i whey-a kroz process mikrofiltracije. Ovaj process na niskoj temperaturi koristi keramičke filtere koji ne oštećuju kazeinski prašak, ali ipak odstranjuju velike čestice koje nije moguće odstraniti mikrofiltracijom. Micelarni kazein rehidratacijom stvara micele, što ga čini manje rastvorljivim u tečnostima, ali ga sa druge strane čini najsporijim kazeinom kada je u pitanju apsorpcija. Zbog toga ga mnogi proizvođači koriste za proteinske praškove namenjene posebno za konzumiranje pre spavanja.
Filteri
  • Cena
  • Gramaža
  • Brendovi Suplemenata
  • 2190rsd
  • 12890rsd

rsd  –  rsd